Thanks, bác 5xublog

8 Mar

Thành tích của quan, nước mắt của dân

6 Jan

http://ngaynay.vn/xa-hoi/tinh-thu-ngan-sach-chuc-nghin-ty-van-xin-gao-cuu-doi-36779.html
Thật xấu hổ và cũng thật phi lý !
237 tấn gạo cứu đói …. giá khoảng 3 tỷ Đ;
400 tấn, thì cũng chỉ ngang 5 tỷ?
Vậy mà sao phải xin TW, khi mà tỉnh đó có cửa khẩu quốc tế (Lạng Sơn, Lào Cai,…) khi mà một cơ quan nhỏ chỉ vai mươi người (VD, HĐND tỉnh Gia lai), riêng tiền ăn nhậu đã 3,2 tỷ/ năm? Chính phủ nên bỏ cơ chế xin cứu đói, chỉ trừ các tỉnh vừa bị lụt lội mất mùa QN, BĐ, NT,…).
ĐÂy chỉ là thói quen xin – cho, quen “có xin, có được”, chứ 3 tỷ , 5 tỷ này chỉ… ngang thu nhập thực tế hngf năm của đ/c Phó Giám đốc sở, còn 1 số có thu nhập lớn gấp nhiều lần (VD, đ/c Chủ tịch HĐND Yên Bái vừa rồi có 4 tỷ/ tháng?)
Thé sao bảo đất nước không nghèo, không muốn phát triển?

Kim Dung/Kỳ Duyên

Tác giả: theo FB Bạch Hoàn

KD: Bác Bộ trưởng Tài – Môi là trò giỏi có khác, khi nhớ rất kỹ thành ngữ: Tốt đẹp phô ra, xấu xa.. …giấu biến  😀

——————-

Sự cố ô nhiễm biển miền trung khiến hàng chục ngàn ngư dân mất việc.

Sự cố Formosa gây ô nhiễm biển miền trung, khiến hàng chục ngàn ngư dân mất việc, không có trong danh sách 10 sự kiện Bộ Tài nguyên Môi trường công bố. Nguồn: internet

Cá nhân tôi vô cùng bất ngờ khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 10 sự kiện nổi bật nhất ngành tài nguyên môi trường năm 2016, tuyệt nhiên không nhắc đến Formosa. Rõ ràng, những gì Formosa gây ra là một thảm hoạ môi trường nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Vậy tại sao họ lại trơ trẽn gạt đi?

Hãy xem những thứ mà ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quyết…

View original post 458 more words

Hello world!

12 Jun

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.